Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

ANBI

ANBI gegevens

Museum Voorschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Aan deze status is een publicatieplicht verbonden. Met onderstaande informatie voldoen wij aan die plicht.

Naam

Stichting Museum Voorschoten

RSIN

Het RSIN nummer of fiscaal nummer is : 8125.37.464

Post/bezoekadres

Voorstraat 17
2251 BL Voorschoten

Doelstelling

Museum Voorschoten is een museum van, voor en over Voorschoten, met het accent op de historie van Voorschoten. Het museum wil de kennis van Voorschotenaren over hun dorp en de  cultuur daarvan vergroten en verdiepen.

Beleidsplan

Het Museum Voorschoten werkt op basis van een beleidsplan Klik hier voor het beleidsplan
Een eigen collectie is van groot belang, zoals geldt voor ieder museum. Het collectiebeheerplan geeft richting en focus aan ons collectiebeleid. Klik hier voor het collectieplan

Bestuur

Hans Rasch, voorzitter
Jan Koster, secretaris
Erik Hennevanger, penningmeester
Jaap Ransijn, facilitair bedrijf
Reinier van ’t Zelfde, collectiebeheer

Beloningsbeleid

Iedereen in het museum is vrijwilliger. Niemand ontvangt een beloning. De in verband met de werkzaamheden gemaakte onkosten worden volgens de geldende regels vergoed.

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van Museum Voorschoten op 19 maart 2021. Klik hier voor het jaarverslag 2020