Nu in het Museum

Tentoonstelling ’15 jaar Quiltgroep De Vlietsteek’

Hoe het begon
Vijftien jaar geleden werd er een inzamelingsactie gehouden voor een verzorgingshuis in Roemenië. Drie dames uit de Laurentiusparochie in Voorschoten maakten een quilt met Hollandse voorstellingen voor de huiskamer van dit tehuis. Al doende kwam het idee op een tentoonstelling met zelfgemaakte quilts te organiseren. Dit was het begin van Quiltgroep De Vlietsteek. De groep heeft nu ruim 20 leden die iedere tweede woensdag van de maand bijeenkomen. Uiteraard om te quilten, maar ook om ervaringen uit te wisselen en elkaars werk te bespreken.

Wat is er te zien?
De zaal is gevuld met veel kleurrijke werken in verschillende formaten die de quiltgroep de afgelopen 15 jaar heeft gemaakt. Er zijn klassieke quilts, abstracte werken, maar ook quilts met een duidelijke voorstelling en werken die een verhaal vertellen. Zo is er een quilt gemaakt van boerenzakdoeken, getiteld ‘Tuindersverleden’.

Hoe het begon

Historie
De techniek gaat terug tot de Romeinen. Het woord quilt komt van het Latijnse culcita, dat ‘gevulde zak’ betekent. Vooral Noord-Amerika kent een rijke traditie. Het begon zo’n 300 jaar geleden met de emigranten uit Europa, die de technieken meenamen naar hun nieuwe vaderland. Men gebruikte de quilts als deken. Speciale gebeurtenissen als een bruiloft of een geboorte vormden de aanleiding voor het maken van een quilt.
In 1976, bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de Verenigde Staten van Amerika stonden er demonstraties quilten op het programma. Zo werd deze techniek herontdekt door het grote publiek.


Demonstraties
Bij het maken van een quilt komt heel wat kijken! Leden van de quiltgroep geven demonstraties quilten op de zondagen 22 augustus, 29 augustus en 5 september, vanaf 13:30 uur.

Terugblik op de tentoonstelling Het Verhaal van Voorschoten augustus t/m december 2020

Wat laat de tentoonstelling zien?

In 8 thema’s wordt het verhaal van Voorschoten verteld. Wat maakt Voorschoten Voorschoten? Wat zijn de keerpunten in de geschiedenis van het dorp?

De tentoonstelling begint zo’n 5000 jaar terug en laat de sporen van de oudste bewoning zien. We vertellen over de eerste vermelding van ons dorp in de vroege middeleeuwen.
Het rijke agrarische verleden en de buitenplaatsen komen aan bod. Rond 1750 telde Voorschoten zo’n 25 buitenplaatsen, waar de  elite van Leiden en Den Haag de zomer doorbracht. Vanuit die steden was Voorschoten in korte tijd te bereiken, en de lucht was heerlijk fris.
De beroemde burgemeester uit de 19e eeuw, J. P. Treub, krijgt een eresaluut. Hij heeft heel veel betekend voor het onderwijs en de modernisering van de plattelandsgemeente.
Uiteraard besteden we aandacht aan de Zilverfabriek, als voorbeeld van de kunstnijverheid.
Voorschoten was van oudsher een handelsknooppunt, gunstig gelegen aan de heerweg en de Vliet. In de 19e eeuw kwam de trein en de stoomtram, gevolgd door de beroemde elektrische ‘Blauwe Tram’.
De tentoonstelling sluit af met de snelle uitbreiding van Voorschoten met nieuwbouwwijken, tot en met Krimwijk II (Allemansgeest).

Wat zeggen bekende Voorschotenaren over de thema’s van de tentoonstelling?

Over burgemeester Treub

Nieuwbouw

Prehistorie

Een uitnodiging van voorzitter Hans Rasch

Na de tijdelijke sluiting een uitnodiging van onze voorzitter Hans Rasch

Kasteel Duivenvoorde

Kostscholen

Boerderijen

Een korte rondleiding

Terugblik op de tentoonstelling Dorp in Oorlogstijd

Een iconisch beeld

Een belangrijk onderdeel van een tentoonstelling is het vinden van een beeld dat deze tentoonstelling representeert. Dankzij de inbreng van inwoners hebben we de hand weten te leggen op een heel bijzondere foto. Hierop is de dorpskerk te zien, met in de lucht een Britse bommenwerper – waarschijnlijk van het type Avro Manchester.
Beelden lezen
Wanneer boven bezet gebied een geallieerd vliegtuig langskomt, is dat een krachtig signaal. De Duitser is misschien nog de baas op de grond, maar in de lucht is dat niet meer het geval.
Is dit het begin van het einde van de oorlog?
Is het vliegtuig op weg om de vijand te bombarderen, of op de terugweg na een uitgevoerde missie?
En dan de combinatie met de kerktoren. Geeft dat een aanwijzing? 
De foto lijkt vanuit het westen te zijn genomen; de kenmerkende wenteltraptoren aan de noordzijde is namelijk in beeld. Dat zou betekenen dat het vliegtuig in zuidoostelijke richting vliegt. Net uit Engeland?
Uit de verhoudingen tussen de afmeting van het vliegtuig en de omtrek en hoogte van de toren, moet de vlieghoogte af te leiden zijn. Maar die berekening laten we aan anderen over. De veronderstelling is dat het vliegtuig nauwelijks tweemaal hoger dan de torenspits vliegt. Dat is relatief laag en kwetsbaar. Toch op weg naar een dropping of bombardement? Vliegveld Valkenburg?

De aanloop

Een tentoonstelling komt niet zomaar tot stand. Daar gaat een lange periode van voorbereiden en plannen aan vooraf. In het geval van de tentoonstelling Dorp in Oorlogstijd is de voorbereiding in maart 2019 al begonnen. Een belangrijke eerste stap was het samenstellen van een kernteam. Dat zijn meestal drie vrijwilligers uit de tentoonstellingsgroep. Voor iedere tentoonstelling is het weer een andere kerngroep die de tentoonstelling coördineert. Soms, en dat was deze keer zeker het geval, worden inhoudelijk deskundigen aan de kerngroep toegevoegd.
Open voor publiek
Voordat een tentoonstelling open gaat voor publiek, moet er heel wat gebeuren. Er wordt onderzoek gedaan naar het thema. Er wordt een verhaallijn uitgedacht. Literatuur wordt doorzocht, (ervarings-)deskundigen worden geraadpleegd.
Dan wordt bekeken welke voorwerpen, afbeeldingen en teksten gebruikt kunnen worden.
Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van het publiek. Vorig jaar deden we daar een aantal oproepen voor.
Eerst komt er een loop- en kijkroute, zodat het “verhaal” in de juiste context gevolgd kan worden. Dan worden vitrines ingericht en tekstborden gemaakt. Ook alle grote objecten – er stonden heuse motorfietsen, zowel van Duitse als geallieerde makelij – moesten een plaats krijgen.
Overigens was het nog een hele klus om een Harley Davidson Liberator een museum in te rijden! 

Een digitale rondleiding

Meer dan voorwerpen en plaatjes

Als museum vinden wij het heel belangrijk om het collectieve geheugen van de samenleving door te geven aan volgende generaties.
Daarom hebben wij bij het samenstellen van de tentoonstelling Dorp in Oorlogstijd gebruik gemaakt van wat er in het ‘geheugen’ van Voorschoten nog aanwezig is.
Jeugd betrekken
Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling is een documentaire die gemaakt is op basis van interviews met dorpsgenoten die de oorlog hebben meegemaakt.
De interviews zijn gehouden door schoolkinderen van nu, die de schoolkinderen van toen vragen stellen. Vragen over hoe het leven 75 jaar geleden was. Hoe het was om naar school te gaan. Waar je kon spelen, waar je blij of verdrietig van was en waar je bang voor was.
Door journalisten van 11 jaar in te zetten die hun leeftijdsgenoten van 75 jaar geleden vragen stellen krijgt ons collectieve geheugen een nieuwe dimensie. Over enkele jaren zal dit niet meer mogelijk zijn. Want laten we eerlijk zijn; de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt slinkt steeds verder in aantal. Daarom is het zo belangrijk dat we hen nu aan het woord laten, zolang het nog kan.
Het is ook belangrijk dat de kinderen van nu zich beter kunnen voorstellen hoe het was. Toen het 75 jaar geleden zo onvoorstelbaar anders was, maar tegelijkertijd – op sommige punten – zo onverwacht herkenbaar.
De documentaire was onderdeel van de tentoonstelling. Om dit stukje uit ons collectieve geheugen goed te borgen wordt deze documentaire onderdeel van een lesprogramma, dat op de basisscholen van Voorschoten gebruikt kan worden. Het lesprogramma, een zogenoemde ‘leskist’, is vanaf mei 2020 te leen in de Bibliotheek Voorschoten.