Steun Museum Voorschoten

U kunt het museum steunen door vriend te worden.
Het museum heeft de ANBI status Cultuur. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom betaalt de belastingdienst in veel gevallen mee aan uw giften.

Wij kennen drie vormen van lidmaatschap voor vrienden:

 1. Vriend vanaf € 15 per jaar
  Uw bijdrage is minimaal €15,- per kalenderjaar.
  Hiervoor hebt u en uw gezin/huisgenoten het hele jaar gratis toegang tot de tentoonstellingen.
  . Na aanmelding ontvangt u een factuur waarmee het totale bedrag voor één jaar kan worden voldaan.

 2. Vriend-plus vanaf € 30 per jaar
  Uw bijdrage is minimaal €30,- per kalenderjaar.
  Hiervoor hebt u en uw gezin/huisgenoten het hele jaar gratis toegang tot de tentoonstellingen,  evenals een of twee door u meegenomen kennissen.
  Bovendien krijgt u voor één lezing per jaar vrijkaartjes voor twee personen.
  . Na aanmelding ontvangt u een factuur waarmee het totale bedrag voor één jaar kan worden voldaan.

 3. Anbi-Vriend
  Gedurende 5 jaren betaalt u jaarlijks een afgesproken bedrag vanaf €50,- (veelvouden van 25, dus €75,-, €100,- enz.). Zie de toelichting ANBI-regeling hieronder.
  Als tegenprestatie hebt u de mogelijkheid om eens per jaar een viering, jubileum, o.i.d. (zakelijk of privé) in de culturele ambiance van het museum te vieren zonder huurkosten. U kunt ook kiezen voor een gratis rondleiding voor maximaal 10 personen.
  Uiteraard geniet u ook de voordelen die een Vriend-plus heeft.

Wat kunt u als vriend nog meer verwachten?

 • U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de opening van onze grote tentoonstellingen
 • U ontvangt periodiek de nieuwsbrief met actuele informatie
 • U ontvangt een uitnodiging voor de jaarvergadering

Als Vriend van museum Voorschoten nemen wij u op in de vriendenadministratie. Door hier te klikken kunt u kennisnemen van ons beleid met betrekking tot de bescherming, de beveiliging en het gebruik van de gegevens in de vriendenadministratie. Naast de beveiliging is het van belang om te weten dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u te communiceren over uw jaarlijkse vriendenbijdrage, u uit te nodigen voor officiële openingen van onze grote tentoonstellingen en om u periodiek onze nieuwsbrief te sturen. Nooit zullen wij onze vriendenregistratie gebruiken voor commerciële acties en nooit zullen wij onze vriendenregistratie ter beschikking aan derden stellen. Uw gegevens zijn bij ons in goede handen.

Klik hier om vriend of vriend-plus te worden

Als u Anbi-vriend wilt worden neem dan contact met ons op via het contactformulier en geef uw telefoonnummer op. Wij nemen dan contact met u op en maken het voor de belastingdienst benodigde formulier op.
Klik hier voor het contactformulier


Toelichting ANBI-regeling 

Museum Voorschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Stichting). Voor giften aan een culturele ANBI geldt momenteel een vermenigvuldigingsfactor van 1,25.
 
Alle jaarlijkse giften zijn aftrekbaar in het jaar van de gift. Daarvoor geldt wel dat het totaal van al uw giften tenminste € 60,- moet bedragen of 1% van uw verzamelinkomen. Het meerdere is aftrekbaar.

 

Voor periodieke giften geldt deze minimumbepaling niet. Doet u een gift aan een culturele ANBI dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25% Voor deze aftrek geldt een maximum van € 1250,- Uw gift is altijd aftrekbaar in het betreffende jaar. Valt u met uw inkomen in de 49,5% inkomstenbelastingklasse dan is uw voordeel aanzienlijk zoals uit het volgende twee voorbeelden blijkt.
 
. Stel u schenkt jaarlijks €300,- . Dat geeft u een fiscale aftrekpost van 1,25 maal € 300,- is €375,-. Bij een marginale belastingdruk van 49,5% vermindert uw inkomstenbelasting met €185,63 zodat uw netto gift uitkomt op €114,38. Dat is minder dan €10,- per maand.

. Stel u schenkt jaarlijks €75,- . Dat geeft u een fiscale aftrekpost van 1,25 maal €75,- is €93,75. Bij een marginale belastingdruk van 49,5 % vermindert uw inkomstenbelasting met €46,41 zodat uw netto bijdrage uitkomt op €28,59 per jaar. Dat is minder dan €2,50 per maand.

De verplichte publicatiegegevens voor een ANBI staan op de volgende site:
Klik hier voor de ANBI pagina