Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Evenementen

Interactief en digitaal

Een woord van welkom

Museum Voorschoten is op beperkte schaal open. De evenementen gaan door, maar op een bijzondere wijze. Voor een beperkt aantal belangstellenden is er gelegenheid om het evenement in het museum bij te wonen. Voor de overigen is het evenement online te volgen.

Werkwijze:
U koopt een kaartje op de website. Dit kaartje is uw reservering. Bij de reservering kunt u kiezen tussen twee vormen:
1. U bent aanwezig in het museum, of
2. U volgt het evenement online.
Wanneer zich meer dan 10 gegadigden aanmelden om aanwezig te zijn in het museum gaan wij over tot loting.
U krijgt uiterlijk één dag tevoren een mailbericht waarin staat of u in het museum verwacht wordt, dan wel online het evenement kunt volgen.

Wij maken gebruik van het programma Zoom. Klik hier voor een beknopte handleiding.
Ook maken wij gebruik van een streamingdienst van YouTube.
In beide gevallen ontvangt u een koppeling in uw mail naar het betreffende online evenement.

Programma

Er zijn nog geen nieuwe evenementen gepland.

Na de zomer hopen wij u weer te kunnen verwelkomen voor het volgen van een lezing, in ons museum of online.

Aanmelden

Voor al onze evenementen is het nodig dat u zich tevoren aanmeldt.
U kunt hier uw plaats reserveren.

Rondleidingen

Groepsrondleidingen door het museum zijn helaas nog niet mogelijk. Wel kunt u bij ons een privé-rondleiding boeken. Dat geldt voor:
. een gezin of personen die samen één huishouden vormen
. twee personen die op verschillende adressen wonen

Wilt u een afspraak maken, of meer informatie hierover ontvangen? Vult u dan het contactformulier in.

Workshops

ARCHEO- workshop voor kinderen

Voor info klik hier
.